Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Αδιαπραγμάτευτη αρχή η ασφάλεια στην εργασία

257

Οι βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη- UNI-PHARMA και InterMed- μεσούσης της πιο σοβαρής υγειονομικής κρίσης, κατάφεραν να ξεχωρίσουν, τοποθετώντας για ακόμη μία φορά πολύ ψηλά τον πήχη της ασφάλειας, της πρόληψης, καθώς και μιας οργανωμένης και συντονισμένης στρατηγικής, όχι μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές.

Ο Όμιλος δείχνει το δρόμο ακόμη και στις πιο δύσκολες προκλήσεις των καιρών μας, είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε υγειονομικές, είτε ενεργειακές, ενώ η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί φιλοσοφία και Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών σε όλο τον κόσμο, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή.
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τoυ, ο Όμιλος ΟΦΕΤ δεσμεύεται σε μια αυστηρή Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, στοχεύοντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Στο πλαίσιο αυτό:

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια
Αναγνωρίζει τους κινδύνους και με τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων ελαχιστοποιεί τις συνέπειές τους
Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, προμηθευτές, συνεργάτες και επισκέπτες
Ενσωματώνει τεχνολογίες καλών πρακτικών και διαδικασιών λειτουργίας που εγγυώνται συνθήκες ασφάλειας
Παρακολουθεί, αξιολογεί και βελτιώνει τις δράσεις Υγείας και Ασφάλειας
Στόχος για το 2021 – 2030 αναφορικά με την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι τα μηδέν ατυχήματα «Ζero accidents» σε κάθε εγκατάσταση, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο Όμιλος προχωρά στην πλήρη εναρμόνιση με τις νέες Περιβαλλοντικές Πολιτικές Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης, αυτοματοποιώντας και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει μπει σε εφαρμογή η σύγχρονη διαδικασία Άδειας Εργασίας η οποία παρέχει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό τη δυνατότητα να εκτελεί κάθε δραστηριότητα ψηφιακά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και αξιοπιστία των απαιτούμενων ενεργειών. Με το έργο, oι διαδικασίες γίνονται ασφαλέστερες με την ενεργό συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε να εντοπίζονται συμβάντα, πριν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι επηρεάσουν την ασφάλεια, μέσω της συνεχούς ανάλυσης των δεδομένων λειτουργίας και της παροχής σχετικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Γίνεται πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του EHS (Environmental Health and Safety) ενσωματώνοντας τη διαχείριση κινδύνου στις καθημερινές λειτουργίες. Τέλος, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια μέσω της προστασίας της ακεραιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της βελτιστοποίησης της παραγωγής.

“ Δε φοβόμαστε – προστατευόμαστε” – “ Stay negative – think positive”
Αυτό το πλέγμα ενεργειών συνέβαλε στη δημιουργία Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για αντιμετώπιση για οδηγίες προφύλαξης από την πανδημία, καθώς και για διαχείριση ύποπτου κρούσματος από τον κορωνοϊό, με το μότο : «Δε φοβόμαστε, προστατευόμαστε» και «Stay negative – think positive!»
O Όμιλος ΟΦΕΤ συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις υιοθετεί τις 10 Οικουμενικές Αρχές του Οικουμενικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας, στο περιβάλλον και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό της ενδιαφέρον για την ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο.
Η Διοίκηση του Ομίλου, πιστή στη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας συμμετέχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης, που έχει δημιουργηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.), στο United Nations Global Compact και στο τοπικό του Δίκτυο στην Ελλάδα, το UN Global Compact Network Hellas, στο οποίο εκλεγμένη πρόεδρος είναι η CEO του ΟΦΕΤ, κυρία Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ.
Η υγεία και ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

(*) H Μαρία Λιόκαλου, είναι Environmental, Health & Safety Manager Chemical Engineer N.T.U.A., MSc, iMBA, στις εταιρείες UNI-PHARMA & InterMed