Μετακινήσεις 300 γιατρών του ΕΣΥ ανά μήνα: Η απόφαση Γκάγκα – Σκυλακάκη

271

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο αριθμός των γιατρών του ΕΣΥ που μπορούν να μετακινηθούν ανά μήνα για την κάλυψη ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθορίζεται σε 300. Υπέρβαση του αριθμού αυτού επιτρέπεται στην περίπτωση που η μετακίνηση γιατρού διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα και απαιτηθεί η μετακίνηση περισσότερων του ενός γιατρών για τη συμπλήρωση του μήνα.

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότητα σε ιατρικό προσωπικό υποβάλλονται από τα νοσοκομεία στις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ), ενώ και οι Δ.Υ.ΠΕ. μπορούν να αναθεωρούν τις ανάγκες που υποβάλλονται προς έγκριση και να καταρτίζεται νέος συγκεντρωτικός πίνακας με τις εγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες.

Στη συνέχεια, οι γιατροί εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, δηλώνοντας μία έως τρεις εκ των εγκεκριμένων θέσεων. Ωστόσο, οι γιατροί μπορούν να μετακινούνται και με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Παράλληλα, οι επικουρικοί γιατροί δύνανται να μετακινούνται, αν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας μετακίνησης των μόνιμων γιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Η μετακίνηση διαρκεί έναν μήνα. Η διάρκειά της δύναται να ανανεώνεται έως έναν μήνα, όταν δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον άλλοι γιατροί της ίδιας ειδικότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη συγκεκριμένη δομή ή οι γιατροί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη μετακίνηση ή δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορέα προέλευσης.
Από το Ιπποκράτειο στη Δράμα

Την ίδια ώρα, μεγάλες είναι οι αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών στις υποχρεωτικές μετακινήσεις παθολόγων και εντατικολόγων από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο της Δράμας.

Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) καταγγέλλει το «μπαράζ μετακινήσεων γιατρών, που συνεχίζεται, από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Οι μετακινήσεις αυτές λαμβάνουν πια καθεστώς “μονιμότητας”, καθιστώντας έωλο το επιχείρημα της κάλυψης έκτακτων αναγκών που επικαλούνται οι διοικήσεις, ενώ γίνονται όλο δυσμενέστερες και πιο επιβαρυντικές για τους μετακινούμενους συναδέλφους.

Τελευταίο παράδειγμα η απόφαση μετακίνησης γιατρών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης για την κάλυψη της παθολογικής του νοσοκομείου Δράμας, που απειλείται με λουκέτο λόγω ελλείψεων. Μετακινήσεις που λαμβάνουν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα αφορά μετακίνηση 4 παθολόγων από το ΑΧΕΠΑ για δύο συνεχόμενες εβδομάδες έκαστος, δείχνοντας πως οι ιθύνοντες αδιαφορούν παντελώς για τις οικογενειακές, προσωπικές και λοιπές υποχρεώσεις των συναδέλφων! Επίσης, αφορά μετακίνηση εντατικολόγων από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν εφημερίες παθολόγων στην παθολογική κλινική της Δράμας, εντατικολόγοι που έχουν χρόνια να ασκήσουν παθολογία καλούνται να φρεσκάρουν τις παλιές τους γνώσεις “στου κασίδη το κεφάλι”, τους ασθενείς της παθολογικής κλινικής της Δράμας! Φυσικά, η εξαναγκαστική μετακίνηση εξειδικευμένου προσωπικού από τη μεγαλύτερη ΜΕΘ και του μόνου μεταμοσχευτικού κέντρου της Β. Ελλάδος δημιουργεί, συν τοις άλλοις, πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος» επισημαίνει η ΕΝΙΘ και προσθέτει:

«Αυτές οι μετακινήσεις έρχονται να προστεθούν στις μετακινήσεις που έχει καταγγείλει η ΕΝΙΘ το προηγούμενο διάστημα, ακτινολόγων από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που μετακινούνταν προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, αναισθησιολόγων προς νοσοκομείο Σερρών και άλλα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, παθολόγων προς το νοσοκομείο Φλώρινας και Πτολεμαΐδας. Και αυτά είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα, που αποδεικνύουν πως δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη, αλλά μια συνεχόμενη πρακτική των διοικήσεων ΥΠΕ και του Υπουργείου που καλύπτει πρόχειρα τα κενά των νοσοκομείων με μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό.

Η κυβέρνηση μετατρέπει τους νοσοκομειακούς ιατρούς σε περιοδεύοντα θίασο, για την κάλυψη των τεράστιων κενών, που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές υποχρηματοδότησης του ΕΣΥ που υπηρετεί η ίδια και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο δημιουργούν τεράστια σωματική, ψυχική και οικονομική εξουθένωση στους συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των υπολοίπων νομών. Οδηγούν εκατοντάδες συναδέλφους στην πόρτα της εξόδου από το ΕΣΥ, στην διόγκωση των ελλείψεων, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και κλεισίματα κλινικών και νοσοκομείων σαν “ώριμο φρούτο”» καταλήγει η ένωση των νοσοκομειακών γιατρών της Θεσσαλονίκης.