ΕΟΔΥ: Σε ετοιμότητα για κρούσματα της γρίπης των πτηνών Η5Ν1 σε ανθρώπους

108
Covid: Τι ξέρουμε για τις μεταλλάξεις - Είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια;

Σχέδιο δράσης εκπόνησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για τη γρίπη των πτηνών Η5Ν1, προκειμένου να προκαθορισθούν οι ενέργειες που θα γίνουν σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σε άνθρωπο. Στόχος είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση του ασθενούς, η ελαχιστοποίηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα και στον χώρο του νοσοκομείου και, τέλος, η ασφάλεια του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που θα διαχειριστεί το κρούσμα.

Η άσκηση επί χάρτου (tabletop exercise) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (02/07/2024), προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα και η συνοχή του σχεδίου, καθώς και για να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Βορείου Ελλάδος καθώς και επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού. Επίσης, παρών ήταν εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως παρατηρητής/αξιολογητής της άσκησης.

Η γρίπη των πτηνών H5N1 είναι διαδεδομένη σε άγρια πτηνά και φαίνεται ότι προκαλεί επιδημίες σε πουλερικά παγκοσμίως. Πρόσφατα, έχουν αναφερθεί κρούσματα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, και μέχρι στιγμής τρία κρούσματα σε εργαζομένους σε γαλακτοπαραγωγικές μονάδες.

Όπως σημειώνει ο ΕΟΔΥ, παρόλο που ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλός, οι αρχές δημόσιας υγείας παρακολουθούν την κατάσταση προσεκτικά και λαμβάνουν μέτρα για να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους για έγκαιρη ανίχνευση και απόκριση σε περίπτωση κρουσμάτων σε ανθρώπους. Η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν έχει αναφερθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής, ωστόσο η ύπαρξη κρουσμάτων σε θηλαστικά αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στο μέλλον.

Τα αποτελέσματα της άσκησης επί χάρτου του ΕΟΔΥ, θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και θα θέσουν το πλαίσιο για την ανάληψη και άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών τόσο σχετικά με τη γρίπη των πτηνών H5N1 όσο και σχετικά με άλλους πιθανούς αναδυόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.