Εκλογές 2023: Από «κόσκινο» περνούν τα νοσοκομεία μετά τις κάλπες – Ποιά τα σχέδια των κομμάτων για την αξιολόγηση και πώς θα την κάνουν

1890

Από κόσκινο σκοπεύουν να περάσουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας τα μεγάλα κόμματα εξουσίας. Μπορεί τα προεκλογικά τους προγράμματα να διαφοροποιούνται ως προς την αξιολόγηση, όλα όμως περιλαμβάνουν ελέγχους ποιότητας ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες να είναι πιο αποτελεσματικές.

Η αξιολόγηση που σχεδιάζεται θα γίνεται σε βάθος χρόνου, ώστε να μπορούν να γίνουν και βελτιώσεις στη λειτουργία των κλινικών αλλά και στον τρόπο εργασίας του προσωπικού.

Βασικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) που δημιουργήθηκε από τη νυν κυβέρνηση, αλλά θα διατηρηθεί και μετά τις εκλογές ανεξάρτητα από το ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο ΟΔΙΠΥ θα αξιοποιήσει ειδικούς δείκτες ποιότητας που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ ήδη δοκιμαστικά έχουν ενσωματωθεί σε 12 Νοσοκομεία.

Ο Οργανισμός έχει ορίσει βασικούς δείκτες απόδοσης για τα νοσηλευτικά ιδρύματα ώστε να μπορούν οι αρμόδιες επιτροπές να κρίνουν την αποτελεσματικότητα τους.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία που προτίθεται να εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας πλήρως τα επόμενα χρόνια, έχει ως στόχο να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Όμως από το νέο σύστημα αξιολόγησης θα κριθεί και το μέλλον των κλινικών στα νοσοκομεία, καθώς εάν διαπιστωθεί ότι κάποιες δεν αποδίδουν, θεωρείται σφόδρα πιθανό να συγχωνευτούν.
Εκλογές 2023: Πώς θα αξιολογηθούν τα νοσοκομεία

Ήδη το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την επέκταση των ποιοτικών κριτηρίων σε περισσότερα νοσοκομεία ώστε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται στους πολίτες να μπορεί να μετρηθεί ποιοτικά.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι πρώτοι 29 δείκτες ποιότητας που θα οδηγούν και σε μπόνους για τις κλινικές αλλά και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούν και αρνητική βαθμολόγηση για όσες κλινικές δεν αποδίδουν τα μέγιστα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της Μονάδας, ώστε να γίνεται και σύγκριση των στοιχείων.
Με βάση την αξιολόγηση θα γίνεται και η κατανομή των πόρων στα νοσοκομεία που θα προκύπτει από την απόδοση τους.

Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και μπόνους τόσο για τις κλινικές και την υλικοτεχνική υποδομή την οποία θα μπορούν αναπτύξουν, όσο και για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα συμβάλλουν στις ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.

Ήδη ομάδες ελέγχου του ΟΔΙΠΥ έχουν «σαρώσει» τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας ώστε να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση και να εντοπίσουν με ακρίβεια τα προβλήματα, τα οποία οδηγούν βέβαια σε εξαιρετικά κακής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Τα πρώτα κριτήρια ποιότητας που αξιοποιούνται αφορούν στις λοιμώξεις και τα ποσοστά που καταγράφονται σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εξάλλου οι λοιμώξεις δείχνουν και αν τηρούνται όλα οι κανόνες ασφαλείας σε ένα νοσοκομείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να πάρουν εξιτήριο με υγεία και όχι με περισσότερα προβλήματα.

Παράλληλα οι δείκτες ποιότητας σχετίζονται και με τις ΜΕΘ και πως αυτές λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Για τις ΜΕΘ μάλιστα θα υπάρχουν και τα περισσότερα αντικίνητρα, αφού οι Διοικήσεις θα κρίνονται και αν στέλνουν για παράδειγμα για εκπαίδευση το προσωπικό ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι νέοι κανόνες θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση και εκτός των άλλων θα οδηγούνται λιγότεροι πόροι σε αυτές τις κλινικές.

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ