Πρότυπα στους τομείς της πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής 10 νοσοκομεία

187

Πρότυπα στους τομείς της πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων (ΝΛ) και της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), γίνονται δέκα νοσοκομεία.

Με την υπογραφή των σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας και την τοποθέτηση των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) στα δέκα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (Greek Infection Prevention Program – GRIPP), το GRIPP SNF, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση υλοποίησής του, «σε μία κομβική συγκυρία όπου η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής μπορούν να αναδειχθούν σε «κλειδί» για την καλύτερη λειτουργία του ήδη επιβαρυμένου Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων-CLEO.

Τα δέκα νοσοκομεία που στο πλαίσιο του πενταετούς Προγράμματος θα γίνουν πρότυπα στους τομείς της πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής, είναι:

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «O Ευαγγελισμός»

Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «’Αγιος Σάββας»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίου) «Παναγία η Βοήθεια»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ

Ήδη, βρίσκονται στη φάση της υπογραφής τα προβλεπόμενα σε Υπουργική Απόφαση Μνημόνια Συνεργασίας των παραπάνω νοσοκομείων με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) και με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org), το οποίο έχει οριστεί από τον νόμο 4655/2020 ως διαχειριστής του έργου, και σε κάθε ένα από τα δέκα νοσοκομεία έχει τοποθετηθεί ένας Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) που έχει προσληφθεί από το πρόγραμμα για 4 έτη και στη συνέχεια θα παραμείνει σε υπηρεσία στο νοσοκομείο, με υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, το GRIPP SNF έχει εισέλθει πλέον στην επόμενη φάση υλοποίησής του, που περιλαμβάνει:

τη δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των δέκα νοσοκομείων,

την εκπαίδευση και κατάρτιση των ΝΕΛ των παραπάνω νοσοκομείων στις αρχές πρόληψης και ελέγχου ΝΛ και ΜΑ με τη λήψη σχετικής πιστοποίησης,

τη δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τις «Βασικές αρχές πρόληψης και ελέγχου ΝΛ και ΜΑ» για Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων και άλλους επαγγελματίες υγείας, ευρύτερα,

τη δημιουργία ενιαίας, πανελλαδικής βάσης δεδομένων για την επιτήρηση ΝΛ και ΜΑ όλων των Δημόσιων Νοσοκομείων του ΕΣΥ, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την online και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή των δεικτών και στοιχείων επιτήρησης και την αποτύπωσή τους βάσει αναφορών,

την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ΝΛ και ΜΑ και την εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των λοιμώξεων κατά τουλάχιστον 35% στη διάρκεια του Προγράμματος.