Προσωπικός Γιατρός – Θεμιστοκλέους: Δεν έχουμε λόγο να εφαρμόσουμε τις ποινές για τη μη εγγραφή

392

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εφαρμόσουμε τις ποινές και τα αντικίνητρα όσον αφορά στους πολίτες που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στην πλατφόρμα του Προσωπικού Γιατρού, την ώρα που δεν υπάρχει στο σύστημα ο ενδεδειγμένος αριθμός των γιατρών, τονίζει στο CNN Greece, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Με τη δήλωση αυτή γίνεται σαφές πλέον, ότι προσώρας τουλάχιστον δεν φαίνεται να εφαρμόζονται οι ποινές που αφορούν σε αύξηση συμμετοχής των πολιτών, τόσο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσο και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές.

Οι τελευταίες πληροφορίες έκαναν λόγο για εφαρμογή των αντικινήτρων και ποινών την 1η Απριλίου 2023.

Το όριο που έχει θέσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους, είναι οι γιατροί να καλύψουν το 80% του σχεδιασμού, καθώς εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός, είναι λογικός για τους Έλληνες πολίτες.

Να σημειώσουμε, ότι μέχρι σήμερα το 46% των Ελλήνων έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του προσωπικού γιατρού, ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων πολιτών ανέρχεται σε 4.786.497, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για εγγραφή σε Προσωπικό Γιατρό ανέρχεται σε 1.554.133.

Το Σύνολο των Προσωπικών Γιατρών που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, ανέρχεται σε 3.385.

Ειδικότερα οι Προσωπικοί Γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανέρχονται σε 2.243 και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ανέρχονται σε 1.142.

Το 25,7% των εγγεγραμμένων πολιτών, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 70 ετών, το 35,8% είναι μεταξύ 50 έως 69 ετών και το 38, 5% μεταξύ 17 έως 49 ετών.
Η άποψη του ΠΙΣ

Το CNN Greece επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιο Εξαδάκτυλο και ζήτησε την γνώμη του αναφορικά με το θέμα των ποινών.

«Αποτελεί λάθος προσέγγιση να εξαναγκάζεις τον πολίτη, να λάβει ιατρικές υπηρεσίες, την στιγμή που η αποτελεσματικότερη λύση, είναι η ελευθερία επιλογής γιατρού», τονίζει εμφατικά, ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, και συνεχίζει:

Ένα σύστημα που βασίζεται στις ποινές δεν είναι καλό σύστημα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ιατρικές υπηρεσίες. Η ουσία στην προκειμένη περίπτωση και στο εν λόγω σύστημα, είναι να μπορούμε να έχουμε έναν επαρκή αριθμό γιατρών και η σχέση μεταξύ ασθενούς και προσωπικού γιατρού να είναι ουσιαστική και όχι τυπική. Να μην τρέχει δηλαδή ο ασθενής σε περιοχή στην οποία είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του…».

Ένα σύστημα επίσης που βασίζεται σε αντικίνητρα και ποινές, αναφέρει ο κ. Εξαδάκτυλος, είναι αντισυνταγματικό, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πολίτης έχει πληρώσει για την υγεία του.

Σε άλλο σημείο της συζήτησής μας, ο πρόεδρος του ΠΙΣ, μας θυμίζει ότι ο ιατρικός κλάδος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ήδη από τον Αύγουστο του 2022, προκειμένου να μην ισχύσουν οι ποινές και τα αντικίνητρα. Η εκτίμηση του προέδρου είναι ότι θα κερδίσουν την εκδίκαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση των ποινών, εκδικάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και ο κλάδος αναμένει την απόφαση.

Όπως αναφέρει μάλιστα ο συνομιλητής μας, το γεγονός ότι το ΣτΕ δίκασε σε πλήρη σύνθεση, καταδεικνύει ότι θεωρεί την παρούσα προσφυγή, ως ιδιαίτερης βαρύτητας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο, το ισχυρότερο κίνητρο για τον πολίτη, είναι η ελεύθερη επιλογή γιατρού.
Οι ποινές και τα αντικίνητρα

Σύμφωνα πάντως με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, οι ποινές που είχαν ανακοινωθεί ήταν οι εξής:

α) Πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1814).

β) Πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).

γ) Από την 01-01-2023 τα ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Περαιτέρω όσοι εγγράφονται θα έχουν και προτεραιοποίηση στα ραντεβού τους, και θα πάρουν και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων.