Κοντοζαμάνης: Το Εθνικό Μητρώο του κορονοϊού είναι ένα με υποσυστήματα

326
Β. Κοντοζαμάνης: Οι τέσσερις φάσεις του εμβολιασμού στις νησιωτικές περιοχές

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, αναφέρθηκε σήμερα στη Βουλή στο εθνικό μητρώο κορονοϊού.

«Κάθε ασθενής, ο οποίος έχει διαγνωστεί ότι έχει προσβληθεί από κορονοϊό, εντάσσεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από κορονοϊό», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, που απάντησε νωρίτερα στη Βουλή για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από Covid.

«Το εθνικό μητρώο κορονοϊού είναι ένα, ένας αριθμός, ένα μητρώο για όλη τη χώρα. Λογικό είναι να υπάρχουν υποσυστήματα, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτού του μητρώου. Νομίζω ότι δεν είναι πρωτοφανές αυτό, σε όλα τα κράτη ή ο κάθε οργανισμός να έχει τα δικά του συστήματα, τα οποία διαλειτουργούν με το εθνικό μητρώο covid-19, το οποίο μας δίνει και την πληροφορία», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννη Σαρακιώτη.

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης εξήγησε το πλαίσιο που διέπει τον τρόπο καταγραφής των στοιχείων των δειγμάτων που εξετάζονται για τον κορονοϊό και της καταγραφής των στοιχείων των σχετικών αποτελεσμάτων. Όπως είπε, ο τρόπος «ήταν και παραμένει αυτός που αναλυτικά περιγράφεται από τα οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2650/2020 για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορονοϊό» και συνοψίζεται στα εξής:

* η ΗΔΙΚΑ ανέλαβε τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, ενεργώντας και τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΗΔΙΚΑ, ως εκτελούσα την επεξεργασία, ενημερώνει το υπουργείο Υγείας ως υπεύθυνο επεξεργασίας στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

* Χρήστες διαπιστευμένοι ως υπεύθυνοι καταχώρισης των μητρώων είναι οι θεράποντες γιατροί των ασθενών, οι οποίοι και έχουν πρόσβαση στις κατηγορίες ασθενών που έχουν ενταχθεί από τους ίδιους και ασθενών που είναι υπό τη δική τους παρακολούθηση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

* Οι χρήστες διαπιστευμένοι στην κατηγορία «Χρήστες για σκοπούς ιχνηλάτησης» έχουν το δικαίωμα λήψης των δεδομένων των κρουσμάτων που είναι αναγκαία για την ταυτοποίησή τους και την υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης.

* Οι χρήστες διαπιστευμένοι στην κατηγορία «Χρήστες εργαστηριακής διερεύνησης» έχουν το δικαίωμα καταχώρισης στοιχείων σχετικών με τα αποτελέσματα εργαστηριακής διερεύνησης δυνητικών κρουσμάτων COVID-19, την οποία έχουν διενεργήσει οι ίδιοι.

* Οι χρήστες διαπιστευμένοι στην κατηγορία «Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης» έχουν πρόσβαση μόνο στη στατιστική πληροφόρηση, δηλαδή σε στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία.

* Κάθε ασθενής ο οποίος έχει διαγνωστεί ότι έχει προσβληθεί από κορονοϊό εντάσσεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου.

* Οι θεράποντες ιατροί έχουν υποχρέωση καταχώρισης της ένταξης του ασθενούς στο Μητρώο και η ένταξη διενεργείται με τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς από διαπιστευμένο χρήστη της κατηγορίας «Υπεύθυνος Καταχώρισης στο Μητρώο».

* Στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών covid-19 καταγράφεται το σύνολο των σχετικών κρουσμάτων, είτε πρόκειται για κρούσματα που έχουν καταχωρηθεί και δεν έχουν λάβει ακόμα κατάταξη «επιβεβαιωμένο» είτε πρόκειται για κρούσματα που έχουν καταχωρηθεί και έχουν λάβει κατάταξη «επιβεβαιωμένο». «Υπό διερεύνηση δείγματα» δεν είναι «εξετάσεις υπό διερεύνηση». Είναι «εκκρεμή αιτήματα καταχώρησης».

* Η διαχείριση και εποπτεία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό έως τη σύσταση στο υπουργείο Υγείας Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, θα διενεργείται, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και από τη σύσταση στο υπουργείο Υγείας του Τμήματος αυτού, η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου θα διενεργείται από το Τμήμα αυτό και υπό την επιστημονική εποπτεία της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων.

* Για τη διευκόλυνση των υγειονομικών στην καταχώριση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων, έχει υλοποιηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου- ειδική επιλογή μαζικής ενημέρωσης των δειγμάτων, έτσι ώστε ένα εργαστήριο να μπορεί να επιλέγει πολλά δείγματα μαζί και να τους αναθέτει αποτελέσματα. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα αλλαγής του εργαστηρίου στο οποίο ανατίθεται ένα δείγμα στην περίπτωση που κάποια δείγματα ανατίθενται σε ένα εργαστήριο, αλλά κατά την καταχώρισή τους στο Μητρώο τελικά αποστέλλονται σε άλλο εργαστήριο για υπηρεσιακούς λόγους. Έχει υλοποιηθεί η πληροφοριακή διασύνδεση, με στόχο τη διαλειτουργικότητα με εργαστήρια τα οποία διαθέτουν LIS συστήματα, ώστε να αυτοματοποιηθεί η ενημέρωση του Μητρώου με τα αποτελέσματα ελέγχων από τα εργαστήρια και να μην απαιτείται χρόνος για την ενημέρωση του κάθε αποτελέσματος ξεχωριστά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μητρώου.

Το θέμα συζητήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Σαρακιώτη, ο οποίος εκ προοιμίου υπογράμμισε τη σημασία μαζικών τεστ. Ο βουλευτής ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με έγγραφο του ΕΟΔΥ της 23ης Οκτωβρίου του 2020 προς τα εργαστήρια COVID-19 της ΗΔΙΚΑ με το οποίο ενημέρωνε ότι, τόσο για το μέλλον, όσο και αναδρομικά, θα συλλέγονται τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της χώρας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σημαντικών επιδημιολογικών δεικτών και προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι επιστήμονες-μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι εισηγούνται στην κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων. «Το ως άνω έγγραφο του ΕΟΔΥ εγείρει βάσιμες απορίες και προβληματισμούς για τον έως τότε τρόπο συλλογής των δειγμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο σας ερωτώ μέχρι την αποστολή του από 23/10/2020 εγγράφου προς τα εργαστήρια COVID-19 της ΗΔΙΚΑ, ποιος ήταν ο τρόπος καταγραφής των δειγμάτων που εξετάζονταν για τον COVID», απευθύνθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, ο κ. Σαρακιώτης. «Ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων των δειγμάτων που εξετάζονταν για τον κορονοϊό και της καταγραφής των στοιχείων των σχετικών αποτελεσμάτων ήταν και παραμένει αυτός που αναλυτικά περιγράφεται από τα οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2650/2020 που αφορά τη ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορονοϊό», απάντησε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

«Εν τέλει, πόσα μητρώα τηρείτε; Έχουν δει το φως της δημοσιότητας διπλά βιβλία, έχουν απολυθεί δημοσιογράφοι για αυτούς τους λόγους. Τώρα ήρθατε και μας αναφέρατε ότι 253.700 δείγματα, βρίσκονται κάπου μεταξύ καταχώρησης και μη και ότι ξέρουμε ποια είναι θετικά, ξέρουμε ποια είναι αρνητικά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί, αφού γνωρίζατε ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά, αυτό το νούμερο δεν το καταχωρήσατε κατευθείαν», είχε σχολιάσει νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι εκκρεμή αυτά τα δείγματα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί. Δώσαμε προτεραιότητα στην καταχώρηση των θετικών δειγμάτων. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι μπορεί αυτά τα υπό διερεύνηση δείγματα να μην έχουν ακόμα καταχωρηθεί, να μην έχει οριστικοποιηθεί η καταχώρησή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζαμε ποια ήταν τα θετικά ή δεν συμπεριελήφθησαν τα θετικά δείγματα στις ιχνηλατήσεις μας και στις επιδημιολογικές μας αναφορές», απάντησε ο κ. Κοντοζαμάνης.