ΙΣΑ: Καλεί τους Φορείς ΠΦΥ να παραλάβουν το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού

156
Κοινά ιατρεία: Τι προβλέπουν οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Να παραλάβουν το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού καλεί τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του έκανε δεκτή την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για την υποχρέωση των Επιτροπών Ελέγχου των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, διαγνωστικά κλπ.), που εδρεύουν στην περιφέρειά του, να ελέγχουν εάν ο επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός και το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού έχει εμβολιαστεί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ελέγχου, ότι δεν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα εισηγείται την άμεση ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του Φορέα που λειτουργεί κατά παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. Αποφασίσθηκε επίσης να χορηγείται το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού που θα επιβεβαιώνει ότι όλο το προσωπικό του ιατρείου, πολυαιτρείου και εργαστηρίου έχει εμβολιαστεί προκειμένου όποιος επιθυμεί να το αναρτά στην είσοδο του Φορέα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ, τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν οδηγίες για την παραλαβή του Ειδικού Σήματος.