Ευρώπη: Η Φαρμακευτική στρατηγική για το 2021

768
Η Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη για το 2021

Η καλή υγεία έχει ουσιώδη σημασία για την ανθρώπινη ευημερία και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του υγιεινού τρόπου ζωής και της δίκαιης και ισότιμης
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα του
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Η υγειονομική περίθαλψη με τη σειρά της απαιτεί ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικώς προσιτά φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανθρώπινης υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση στην ΕΕ έχει 2021.

Νέα φάρμακα, εμβόλια και φαρμακευτικές αγωγές έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις κύριες αιτίες νόσων και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών.

Σημαντικά ορόσημα προόδου όσον αφορά τις φαρμακευτικές αγωγές στην ΕΕ κατά τα
προηγούμενα 20 έτη:

Τα προϊόντα βιοτεχνολογίας προσφέρουν θεραπείες για πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, ή η αναιμία σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Από το 2014 διατίθεται νέα γενιά αντιιικών φαρμάκων για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C.

Ορισμένα εμβόλια ευρείας χρήσης παρέχουν προστασία έναντι της ηπατίτιδας Β, του ιού των
θηλωμάτων ή της χολέρας. Το 2020 η Επιτροπή χορήγησε άδεια στο πρώτο εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα.

Οι εξατομικευμένες θεραπείες έχουν βελτιώσει ριζικά την πρόγνωση για ασθενείς με ορισμένες μορφές καρκίνου. ενδεικτικά αναφέρεται το φάρμακο τραστουζουμάμπη, το οποίο βελτιώνει το HER22 ποσοστό ίασης του θετικού καρκίνου του μαστού και αυξάνει τα συνολικά ποσοστά επιβίωσης από τη νόσο.

Ορισμένα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, όπως τα προϊόντα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας, ανοίγουν τον δρόμο για νέες υποσχόμενες θεραπείες. Πιο πρόσφατα εγκρίθηκαν οι κυτταρικές T3 θεραπείες CAR- ως φαρμακευτική αγωγή για ορισμένες μορφές καρκίνου του αίματος, καθώς και ένα φάρμακο για τη β-θαλασσαιμία, μια διαταραχή του αίματος, η οποία απαιτεί μετάγγιση.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο ταχειών αλλαγών και καινοτομιών, πολλοί
ασθενείς δεν ωφελούνται από τις εν λόγω καινοτομίες επειδή τα φάρμακα είναι μη διαθέσιμα
ή οικονομικώς απρόσιτα.

Και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επίγνωση της ανάγκης να
διασφαλιστεί ότι η χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων από την πλευρά μας είναι βιώσιμη.

Η πανδημία COVID-19 είχε και εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην
Ευρώπη.

Μολονότι η απόκριση της Ευρώπης ανέδειξε δυνατά σημεία, έφερε στο φως και
τρωτά σημεία που προϋπήρχαν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων, την προμήθεια φαρμάκων ή τη διαθεσιμότητα της ικανότητας
παρασκευής όσον αφορά την προσαρμογή και υποστήριξη της παραγωγής φαρμάκων.

Η  σύναψη συμφωνιών προαγοράς εμβολίων αποτελεί, ωστόσο, παράδειγμα, αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ρυθμιστικών αρχών, της βιομηχανίας.

Δείτε ολόκληρη την στρατηγική στο pdf