Ευρωκοινοβούλιο: Συμφωνία για ενίσχυση των εξουσιών του ΕΜΑ

245

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο πέρυσι για την αύξηση των εξουσιών του .

Η απόφαση για ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής για τα φάρμακα της ΕΕ πέρασε από τη σύνοδο της ολομέλειας με 655 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 8 αποχές.

Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στη δημόσια υγεία. Θα δημιουργηθούν δύο «κατευθυντήριες ομάδες ελλείψεων», για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα αντίστοιχα. Ενώ ο EMA θα δημιουργήσει και θα διαχειριστεί την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων για να διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων.

Στενότερη συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού και την αγορά φαρμάκων
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων θα συμμετάσχουν στενότερα, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών εμπειρογνωμόνων από παρατηρητές που εκπροσωπούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, καθώς και κατόχους αδειών κυκλοφορίας, χονδρεμπόρους ή οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς μετόχους της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο οργανισμός θα δημιουργήσει επίσης μια δημόσια ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις. Δεδομένα που σχετίζονται με κλινικές δοκιμές και πληροφορίες προϊόντος για εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα θα διατίθενται πιο έγκαιρα και με διαφάνεια.

«Περισσότερη διαφάνεια»
Ο εισηγητής Νίκολας Γκονζάλες Κασάρες (Σοσιαλδημοκράτες, Ισπανία) δήλωσε: «Ο νέος κανονισμός καθιστά τόσο τον Οργανισμό όσο και όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού πιο διαφανείς, εμπλέκοντάς τους περισσότερο στη διαδικασία και ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ των φορέων της ΕΕ».

«Επιπλέον, ανοίγουμε το δρόμο για την προώθηση κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών, ενισχύοντας τη διαφάνεια σε αυτά τα ζητήματα», σημείωσε ο ευρωβουλευτής»=. Συνοψίζοντας, ο Γκονζάλες είπε ότι «εν ολίγοις, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερος συντονισμός, πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και περισσότερη πρόληψη».

Μετά την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αμέσως μετά. Ο κανονισμός θα ισχύει από την 1η Μαρτίου 2022.

Ως μέρος της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή πρότεινε στις 11 Νοεμβρίου 2020 ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας υγείας κατάλληλο για μελλοντικές προκλήσεις υγείας, με βάση τα διδάγματα από την καταπολέμηση του COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <p>Πηγή: