Εμβόλια: “Ένα βήμα καλό για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία”

439
Κίνδυνος ελλείψεων σε σύριγγες σε ενδεχόμενο εμβόλιο κατά της COVID-19

«Tα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται» τόνισαν οι ευρωβουλευτές στους εκπροσώπους κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών, περιλαμβανομένων των AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer και Sanofi, κατά την ακρόαση των αρμοδίων επιτροπών του ΕΚ και απηύθυναν ερωτήματα σχετικά με το «πώς μπορεί να επιταχυνθεί η κυκλοφορία, η παρασκευή και η διανομή εμβολίων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ευρωβουλευτές έθιξαν θέματα όπως η παγκόσμια μεταφορά τεχνολογίας, η κοινή χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο τρόπος με τον οποίο η βιομηχανία προτίθεται να παρασκευάσει νέα εμβόλια ανταποκρινόμενη στις μεταλλάξεις που ανακύπτουν. Ρώτησαν επίσης τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών πώς θα μπορούσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να επιταχύνει την έγκριση των σκευασμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετέθη ακόμη το ερώτημα από ορισμένους ευρωβουλευτές αν η απαγόρευση των εξαγωγών εμβολίων από την ΕΕ θα βοηθούσε την Ευρώπη, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες. Οι εκπρόσωποι του κλάδου τόνισαν την πρόκληση που αντιπροσωπεύει η δημιουργία ικανότητας παραγωγής εντελώς νέων και σύνθετων προϊόντων, καθώς και ο διεθνής χαρακτήρας των αλυσίδων εφοδιασμού.

«Αυτή ήταν μια παγκόσμια πρωτιά: διευθύνοντες σύμβουλοι των κυριότερων παρασκευαστών εμβολίων εμφανίστηκαν ενώπιον εκλεγμένων αντιπροσώπων. Το βήμα αυτό ήταν καλό για τη διαφάνεια και για τη δημοκρατία. Είναι ζωτικής σημασίας να ασκείται δημοκρατικός έλεγχος και να ελέγχονται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Επιπλέον, ο αγώνας για την παραγωγή εμβολίων εντείνεται και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη ενίσχυσή του.

Αυτό ήταν το νόημα της ακρόασης», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων Πασκάλ Κανφέν (Renew Europe, Γαλλία). «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για να κερδηθεί η μάχη της ανάπτυξης εμβολίων. Η ομάδα επαφής που συγκρότησαν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο μας», πρόσθεσε.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον τομέα της βιομηχανίας αφορά τον τρόπο παραγωγής εξαιρετικά πολύπλοκων προϊόντων σε κλίμακα εντελώς πρωτοφανή», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Κριστάν Μπουσόι (ΕΛΚ, Ρουμανία). «Η ακρόαση αυτή ήταν έκφανση δημοκρατικού ελέγχου: θέλαμε να γνωρίζουμε πού εντοπίζονται οι δυσκολίες στην παραγωγή και να έχουμε σαφή εικόνα των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων του κλάδου. Θέλουμε όμως επίσης να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να παραδώσει τις δόσεις εμβολίων που χρειαζόμαστε, διότι προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε τον εμβολιασμό».