H Sobi δημοσιεύει την έκθεση πρώτου τριμήνου του 2022

233

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ( ® ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2022

Συνολικά έσοδα 4.925 εκατ. SEK (3.661), +35%, +24% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.499 εκατ. SEK (1.877), +25% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.024 εκατ. SEK (857), +15% σε CER· eftrenonacog alfa 419 εκατ. SEK (413), -3% σε CER· avatrombopag 593 εκατ. SEK (180), +197% σε CER και pegcetacoplan 4 εκατ. SEK (-)
Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 2.119 εκατ. SEK (1.554), +24% σε CER εκ των οποίων: anakinra 645 εκατ. SEK (542), +11% σε CER· palivizumab 1.286 εκατ. SEK (879), +31% σε CER και emapalumab 189 εκατ. SEK (133), +27% σε CER
EBITA1 1.290 εκατ. SEK (1.484), περιθώριο EBITA1 26% (41)
Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα2  -661 εκατ. SEK συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στη Ρωσία της τάξης των -157 εκατ. SEK. Η αναδιάρθρωση συμπεριέλαβε τα εξής: κλείσιμο κατ’ ανάθεσης παραγωγής -360 εκατ. SEK, απλοποίηση των εγκαταστάσεων -72 εκατ. SEK και προγράμματα αποτελεσματικότητας -72 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων αυτών των δαπανών, το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε σε 1.951 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 40% (41)
Τα προγράμματα αποτελεσματικότητας θα συγκεντρώσουν πόρους στους κύριους τομείς, θα απλοποιήσουν την οργάνωση και θα προσαρμόσουν τη βάση κόστους προκειμένου η Sobi να συνεχίσει να παρουσιάζει βιώσιμη ανάπτυξη και περιθώριο βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου.
EBIT 776 εκατ. SEK (1.034), προσαρμοσμένο EBIT1 1.437 εκατ. SEK (1.034)
Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,84 SEK (2,36), EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 3,67 SEK (2,36)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.644 εκατ. SEK (1.699)
Ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων της μελέτης Φάσης 3 XTEND-1 για το efanesoctocog alfa, έγκριση του emapalumab στη Κίνα και άλλα ενθαρρυντικά ορόσημα που αφορούν τη γραμμή παραγωγής
Οικονομικές προβλέψεις 2022

Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER (αμετάβλητο)
Το περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων (επί του παρόντος βάσει του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITA).
Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q1
Q1

Πλήρες έτος
Ποσά σε εκατ. SEK
2022
2021
Μεταβολή
2021
Συνολικά έσοδα
4.925
3.661
35%
15.529
Μεικτό κέρδος
3.409
2.935
16%
12.045
Μεικτό περιθώριο κέρδους1
69%
80%

78%
EBITA1
1.290
1.484
-13%
5.575
Προσαρμοσμένο EBITA1,2
1.951
1.484
31%
5.575
Περιθώριο EBITA1
26%
41%

36%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2
40%
41%

36%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα
543
696
-22%
2.679
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK1
1,84
2,36
-22%
9,08
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, προσαρμοσμένα SEK1,2
3,67
2,36
55%
9,08
1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το πρώτο τρίμηνο του 2022.